RE-MED STORE

Allergisk reasksjon oppstår når kroppens immunforsvar overreagerer mot et fremmed substans, som kalles allergen. Denne overreaksjonen fører til at kroppen utløser histaminer som igjen farer til en inflammatorisk reaksjon i kroppen. 

Kroppen kan få i seg allergener via inhalering, mat/drikke eller hudkontakt. Dersom du mistenker at noen har en pågående allergisk reaksjon bør man alltid spørre vedkomne om han/hun har noen kjente allergier.

 

Det vanligste symptomene på allergisk reaksjon er:

– Rødhet og hevelse i huden

– Rennende øyne

– Kløe

– Nysing

– Sykdomsfølelse

 

Tegn på alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi)

– Hevelse i svelg

– Følelsen av å ikke få puste

– Kvalme

– Hovne lepper

Tiltak lett/moderat allergisk reaksjon

Tiltak alvorlig allergisk reaksjon

1. Spør om kjente allergier og alvorlighets grad

2. Gi Cetirizin (se pakningsvedlegg for dose)

3. Fjern mulige allergen kilder

4. Observer pasient videre, obs tegn til alvorlig allergisk reaksjon

5. Kontakt lege dersom i tvil 

 

1. Ring medisinsk nødtelefon

2. Sørg for ro rundt pasienten

3. Løsne på tettsittende klær rundt hals/nakke

Shopping Cart
Scroll to Top